Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY " Wielkie zbieranie"

KONKURS
Zapraszamy Sówki, Skrzaty oraz Pszczółki wraz z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym
pt. „ Wielkie zbieranie”

Konkurs jest zachętą do propagowania postaw ekologicznych.

Cele konkursu:
- wychowanie dzieci w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego
- budowanie świadomości w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami

Zbieramy:
- plastikowe nakrętki
- makulaturę
- zużyte baterie

Na grupę, która zbierze najwięcej odpadów czekają nagrody!

Termin: do 3. 10. 2014r. (piątek)
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 8.10. 2014r.(środa)

Wychowawczynie
Konkurs trwał do: 2014-10-03, 00:00
Konkurs 2014-09-10, 14:01 | autor: Paulina Trojańska
Przedszkolowo.pl logo